düzenleme kurulu

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN
Prof. Dr. Ayla GÜNLEMEZ
Prof.Dr.Olgu HALLIOĞLU
Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
Prof. Dr. Zafer KURUGÖL
Doç. Dr. İlyas OKUR
Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Prof. Dr. Hasan TEZER
Prof. Dr. Betül ULUKOL

* İsimler Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.