kurslar

9 Mart 2022, Çarşamba

SALON F
Kurs Yöneticileri: Ayla Günlemez, Merih Çetinkaya
13.00 - 13.30 Yenidoğan Canlandırmasında Neler Değişti?
Suna Oğuz
13.30 - 14.00 Geç Preterm Bebeklerde Sık Görülen Sorunlar
Hasan Sinan Uslu
14.00 - 14.30 Maternal Hastalıkların Yenidoğana Etkileri
Ayla Günlemez
14.30 - 15.00 Ara
15.00 - 15.30 Yenidoğan Konvülsiyonları
Mete Akisu
15.30 - 16.00 Yenidoğanda Güncel Taramalar
Özmert Özdemir
16.00 - 16.30 Yenidoğan Yoğun Bakımdan Taburculuk Sonrası İzlem
Oğuz Tuncer
16.30 - 17.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON G
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Ayşegül Zenciroğlu
13.00 - 13.40 Solunum Fizyolojisi ve Mekanik Ventilasyon Uygulamalarında Temel Kavramlar
İbrahim Hirfanoğlu
13.40 - 14.20 Vakalarla Kan Gazları ve Yorumlanması
Canan Seren
14.20 - 14.30 Ara
14.30 - 15.10 Vakalarla Non-invaziv Solunum Desteği
Ömer Erdeve
15.10 - 15.50 Vakalarla Non-invaziv Surfaktan Uygulama
Hilal Özkan
15.50 - 16.00 Ara
16.00 - 16.40 Vakalarla Konvansiyonel Ventilasyon Yöntemleri
Zeynep İnce
16.40 - 17.20 Vakalarla Mekanik Ventilatördeki Hasta İzlemi Ventilatör Tedavisinin Sonlandırılması
Ahmet Yağmur Baş
17.20 - 17.50 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON H
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Dinçer Yıldızdaş
12.45 - 13.00 Açılış ve Tanışma
13.00 - 13.30 Çocuk Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
13.30 - 14.00 Sepsis-Septik Şok
Agop Çıtak
14.00 - 14.30 Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları
Murat Duman
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.15 Kafaiçi Basınç Artışı ve Tedavisi
Dinçer Yıldızdaş
15.15 - 15.45 Çocuklarda Havayolu ve Trakeal Entübasyon
Nilden Tuygun
15.45 - 16.15 Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Tanıl Kendirli
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Çocuklarda Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler
Özlem Tekşam
17.00 - 17.30 Kritik Hastada Enteral ve Parenteral Beslenme
Oğuz Dursun
17.30 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON J
Kurs Yöneticileri: Ayşe Selimoğlu, İlyas Okur
13.00 - 13.10 Tanışma ve Açılış
13.10 - 13.55 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
13.55 - 14.40 Tamamlayıcı Beslenme
Fulya Gülerman
14.40 - 15.25 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
15.25 - 15.40 Ara
15.40 - 16.25 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
16.25 - 17.10 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
17.10 - 17.30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON M
Kurs Yöneticileri: Şükran Darcan, Korcan Demir
Sık Görülen Laboratuvar Anormalliklerinin Endokrin Nedenleri?
12.45 - 13.00 Açılış ve Tanışma
13.00 - 13.45 Hipoglisemi
Bülent Hacıhamdioğlu
13.45 - 14.30 Hiponatremi
Şenay Savaş Erdeve
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.30 Hipernatremi
Nurullah Çelik
15.30 - 16.15 Hipokalsemi
Tolga Ünüvar
16.15 - 17.00 Hiperkalsemi
Erdal Eren
17.00 - 17.15 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON K
Kurs Yöneticileri: Zafer Kurugöl, Hasan Tezer
Oturum I
Oturum Başkanları: Zafer Kurugöl, Hasan Tezer
13.00 - 13.30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Soner Sertan Kara
13.30 - 14.00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Aslınur Özkaya Parlakay
14.00 - 14.15 Soru - Cevap
14.15 - 14.30 Ara
Oturum II
Oturum Başkanları: Ergin Çiftçi, Ateş Kara
14.30 - 15.00 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Zümrüt Şahbudak Bal
15.00 - 15.30 Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testlerinin Yorumlanması
Hacer Aktürk
15.30 - 15.45 Soru - Cevap
15.45 - 16.00 Ara
Oturum III
Oturum Başkanları: Hasan Tezer, Aslınur Özkaya Parlakay
16.00 - 16.45 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
İlker Devrim
16.45 - 17.00 Soru - Cevap
17.00 - 17.15 Ara
Oturum IV
Oturum Başkanları: Zafer Kurugöl, Ergin Çiftçi, Ateş Kara, Hasan Tezer
17.15 - 18.00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal/Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Tuğba Bedir Demirdağ
18.00 - 18.15 Soru - Cevap
18.15 - 18.30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış

SALON L
Kurs Yöneticileri: Yıldız Camcıoğlu, Mustafa Arga
12.45 - 13.00 Açılış ve Tanışma
13.00 - 13.30 Doğal Bağışıklığın Nitelikleri, Yapıtaşları ve Tepkimeleri
Yıldız Camcıoğlu
13.30 - 14.00 İmmün Sistemin Doğuştan Kusurlarına Tanısal Yaklaşım
Elif Karakoç Aydıner
14.00 - 14.15 Ara
14.15 - 14.45 Çocuklarda Akut Astım Alevlenmesinde Tedavi ve İzlem
Mustafa Arga
14.45 - 15.15 Çocuklarda Ürtiker/Anjioödem Tanısı ve Yönetimi Nasıl Olmalı?
Koray Harmancı
15.15 - 15.30 Ara
15.30 - 16.00 Otoinflamatuvar Hastalıklar
Şebnem Kılıç
16.00 - 16.30 Çocuklarda İlaç Alerjisini Nasıl Tanıyalım, Nasıl Yönetelim?
Özlem Cavkaytar
16.30 - 16.45 Ara
16.45 - 17.15 Besin Alerjisi olan Bebeği Nasıl İzleyelim?
Metin Aydoğan
17.15 - 17.30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış